Game4V
>>
eSports
>>
Riot tung ra “bộ 4 siêu phàm”: Nidalee, Annie, Elise, và Gnar Siêu Nhân Thiên Hà, loạt trang phục tuyệt đẹp giữa thềm CKTG 2017

Riot tung ra “bộ 4 siêu phàm”: Nidalee, Annie, Elise, và Gnar Siêu Nhân Thiên Hà, loạt trang phục tuyệt đẹp giữa thềm CKTG 2017

 | 26/09/2017 19:36

Đọc tiếp