Quá mê hóa học, game thủ LMHT làm bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học phiên bản LMHT

Tưởng chừng những thành viên của “hiệp hội người ngoài hành tinh” mê hóa học chẳng chơi LMHT bao giờ nhưng không, một game thủ LMHT đã mê hóa học tới mức tự mình lập ra một bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học phiên bản LMHT: LeBlanc vừa sửa xong đã lỗi trói 25 … Continue reading Quá mê hóa học, game thủ LMHT làm bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học phiên bản LMHT