Game4V
>>
eSports
>>
PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius

PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius

 | 29/06/2014 15:07

Những fan cuồng của vị tướng Darius sẽ không còn phải chờ đợi thêm nữa, những hình ảnh lung linh về bộ trang phục mới Dunkmaster Darius đã được PBE thông báo.

PBE PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 1

Bộ trang phục Dunkmaster Darius là bộ trang phục thứ 4 của vị tướng đường trên Darius, có lẽ sau một thời gian quá dài vắng bóng trên Chiến Trường Công Lý, Riot Games muốn thổi một luồng gió mới vào “chiếc khinh khí cầu” đang vận chuyển Darius lên một tầm cao mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những hình ảnh mới nhất về Darius nhé!

1nVmWhh-2 (1) PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 2
Dunkmaster Darius Splash Art
IxAZh45-1 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 3
Dunkmaster Darius Model
TgIdnUp PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 4
Dunkmaster Darius Q
u00XW9q PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 5
Dunkmaster Darius W
zQu89Si PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 6
Dunkmaster Darius E
Dunkmaster Darius R  PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 7
Dunkmaster Darius R

Quá trình tạo ra Dunkmaster Darius 

DM-15 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 8 DM-13 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 9 DM-11 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 10 DM-9 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 11 DM-8 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 12 DM-7 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 13 DM-5 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 14 DM-4 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 15 DM-2 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 16 DM-1 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 17

Dunkmaster Darius Splash Art PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 18
Dunkmaster Darius Splash Art

DM-26 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 19 DM-25 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 20 DM-17 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 21 DM-61 PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius 22

One thought on “PBE 28/06: Hé lộ những hình ảnh lung linh về Dunkmaster Darius

Comments are closed.

Đọc tiếp