eSports

Hero yêu thích của bạn trong Dota 2 là ai?

Hero nào trong Dota 2 bạn yêu thích nhất? Xairylle: “Tôi đã từng chơi Enchantress, Vengeful Spirit, Crytal Maiden, Juggernaut và Clinkz nhưng hero tôi yêu thích nhất vẫn là Lina. Tôi biết…