eSports

Dota 2 phong cách GTA 5

Cảm nhận sự thú vị khi Dota 2 được làm theo phong cách GTA 5. Với Ultimate kết hợp gậy xanh, Lich có thể tạo một quả cầu băng nảy liên tục…