Những vị tướng không thể bỏ lỡ trong chế độ Một cho tất cả của LMHT 2018

Sau đây sẽ là những vị tướng cực kỳ thú vị và/hoặc những vị tướng cực kỳ mới lạ chưa từng xuất hiện trong chế độ Một cho tất cả trước đây trong LMHT: Cập nhật 9/3: Buff Ahri siêu mạnh với 5 lần Phi Hồ, buff nhẹ Ngộ Không và nhiều chỉnh sửa khác … Continue reading Những vị tướng không thể bỏ lỡ trong chế độ Một cho tất cả của LMHT 2018