Game4V
>>
eSports
>>
Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2)

Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2)

 | 30/09/2015 18:23

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Những set Dota 2 này đều rất chất lượng khi được tác giả chăm chút từng chút một từ trang phục bên ngoài cho đến hình ảnh của từng kỹ năng…

Cunning Trapper’s Arsenal– Set hero Sniper

sniper 1 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 1

sniper 2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 2

sniper 3 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 3

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=p2dSKUv7b_4″ ]

Emperor of sea – Set hero Morphling

morphling Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 4

Morphling Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 5

Set kèm theo bộ con chỏ chuột được thiết kế khá tỉ mỉ
Set kèm theo bộ con chỏ chuột được thiết kế khá tỉ mỉ

Vestments of Stellar Abyss – Set hero Rubick

Rubick Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 7

rubick 2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 8

Forsaken Wings – Set hero Vengeful Spirit

VS 1 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 9

VS 2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 10

Late Autumn – Set Hero Windrunner

Wind Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 11

wind 2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 12

The Arctic Pathfinder – Set hero Clockwerk

Clock Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới (phần 2) 13

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=u6De0mxf_fo” ]

Set hero này còn được kèm theo Music pack được sáng tạo bởi Beyond The Summit:

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=xWEcuzFRPK4″ ]

[fresh_embepost pid=”253115″ ]

Đọc tiếp