Game4V
>>
eSports
>>
Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới

Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới

 | 26/05/2016 17:22

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Những set Dota 2 này đều rất chất lượng khi được tác giả chăm chút từng chút một từ trang phục bên ngoài cho đến hình ảnh của từng kỹ năng…

Blood Moon Hunter – Set hero Lycan

Đáng chú ý rằng đây là Set hero ‘Made in Vietnam’ đẹp lung linh dành cho hero Lycan được làm bởi ‘keinhangia’ – người đã quá quen thuộc trong cộng đồng Dota 2 quốc tế với những tác phẩm tuyệt đẹp trước đây như ‘Madness of the Face Collector’ (set Juggernaut)

lycan Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 1

2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 2

690329383_preview_aaj Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 3
tải xuống

Bringer of troubles – Set hero Doom

23 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 5

21 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 6

22 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 7

Plasma revenant – set hero Razor

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=kffXVuXitX0″ ]

31 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 8

32 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 9

Snail of discord – Set hero cực dị cho Venomancer

tải xuống (1)

41 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 11

690115001_preview_veno2.gif Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 12

690115001_preview_veno3.gif Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 13

690115001_preview_ward2.gif Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 14

Frost Thorn – Set hero tuyệt đẹp dành cho Winter Wyvern

50 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 15

51 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 16

52 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 17

53 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 18

THE FRACTURED GUARDIAN – set hero đẹp lung linh cho Arc Warden

60 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 19 61 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 20 62 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 21 64 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 22

[fresh_embepost pid=”355856″ ]

Đọc tiếp