Game4V
>>
eSports
>>
Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần

Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần

 | 05/10/2016 11:28

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Những set Dota 2 này đều rất chất lượng khi được tác giả chăm chút từng chút một từ trang phục bên ngoài cho đến hình ảnh của từng kỹ năng…

The Fire Harlequin – set hero Lina

set Dota 2 đẹp

22 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 2

23 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 3

24 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 4

set Dota 2 đẹp

untitled Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 6

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=COgzYuJIVRA” ]

Nếu yêu thích set này, bạn có thể bình chọn tại đây

Thunder Rage – set hero Disruptor

set Dota 2 đẹp

32 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 8

33 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 9

34 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 10

35 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 11

Nếu yêu thích set này, bạn có thể bình chọn tại đây

Junk yard knight – Set hero Clockwerk

set Dota 2 đẹp

42 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 13

43 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 14

44 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 15

Nếu yêu thích set này, bạn có thể bình chọn tại đây

Deep water – phiên bản ‘hổ báo cáo chồn’ của Tidehunter

772984327_preview_gif11 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 16

772984327_preview_gif12 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 17

773614902_preview_loading_01 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 18

Nếu yêu thích set này, bạn có thể bình chọn tại đây

Dark Rift – set dành cho hero mới ra mắt Underlord

50 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 19

51 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 20

52 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 21

54 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 22

55 Những set Dota 2 đẹp nhất trên Steam Workshop trong tuần 23

[fresh_embepost pid=”384309″ ]

 

Đọc tiếp