Game4V
>>
eSports
>>
Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua

Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua

 | 08/02/2017 22:21

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Hãy cùng Game4V điểm qua danh sách những set Dota 2 cực kỳ chất lượng xuất hiện trên Steam Workshop trong tuần vừa qua…

Anubis Ulfsaar – set hero Ursa

Một set hero tuyệt đẹp được sáng tạo dựa trên vị thần Anubis trong văn hóa Ai Cập cổ đại tượng trưng cho sự ướp xác và cái chết.

1 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 1

2 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 2

3 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 3

intro Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 4

Worlds Corruptor – set hero Enigma

20 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 5

21 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 6

22 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 7

The Elusive Hunter – set hero Slark

1 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 8

2 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 9

3 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 10

Dimension Ripper – set hero Weaver

10 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 11

11 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 12

Curse of the Scareking – set hero Pugna với Nether Ward cực đáng yêu

20 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 13

21 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 14

The Spiteful Slytherin – set hero Viper

30 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 15

31 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 16

32 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 17

The Spiteful Slytherin – set hero Viper

40 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 18

41 Những set Dota 2 ấn tượng nhất trên Steam Workshop trong tuần vừa qua 19

[sc name=”embepost” pid=”406009″ ]

Đọc tiếp