Những đề xuất điên rồ của cộng đồng LMHT thế giới tới Riot

Bên cạnh những việc yêu cầu hợp lý như chỉnh sửa cân bằng sức mạnh các tướng yếu, các tướng quá mạnh, lựa chọn tướng sẽ có trang phục tiếp theo,… những điều khả thi thì vẫn có những đề xuất cực kỳ điên rồ của cộng đồng LMHT thế giới: C9 Sneaky gây bão mạng cộng … Continue reading Những đề xuất điên rồ của cộng đồng LMHT thế giới tới Riot