Game4V
>>
eSports
>>
Nhóm trang phục Halloween vô cùng ‘sang chảnh’ đã xuất hiện!

Nhóm trang phục Halloween vô cùng ‘sang chảnh’ đã xuất hiện!

 | 05/10/2016 10:44

Nhóm trang phục Halloween năm nay sẽ có thêm ba vị tướng gồm Morgana, Tristana và Teemo.

Phù Thủy Morgana

morgana Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 1

morganaturn Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 2

morganab Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 3

morganaauto Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 4

morganaq Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 5

morganaq2 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 6

morganaw Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 7

morganae Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 8

morganar Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 9

Trang phục Morgana Phù Thủy dự kiến được bán với giá 1350 RP. Dưới đây là clip cận cảnh trang phục này:

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ebKBcrwvt5g” ]

Teemo Tiểu Quỷ

teemo_splash_14 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 10

teemo Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 11

teemoturn Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 12

teemob Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 13

teemoq1 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 14

teemow Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 15

teemoauto Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 16

teemor1 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 17

teemor2 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 18

Clip cận cảnh trang phục Teemo Tiểu Quỷ. Dự kiến trang phục này sẽ được bán với giá 1350 RP.

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=iNaAu6O3eBM” ]

Phù Thủy Tristana

tristana_splash_11 Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 19

tristana Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 20


tristanab Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 21

tristauto Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 22

tristanaq Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 23

tristw Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 24

triste Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 25

tristr Nhóm trang phục Halloween vô cùng sang chảnh đã xuất hiện! 26

Cận cảnh trang phục Phù Thủy Tristana. Trang phục này dự kiến được bán với giá 1350 RP.

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=DHsp2hHyHXs” ]

Sang trang sau để xem thêm những gói đa sắc mới

Đọc tiếp