Game4V
>>
eSports
>>
Một vài bức tranh “vẽ khi đang phê cần” trong thư viện của Riot

Một vài bức tranh “vẽ khi đang phê cần” trong thư viện của Riot

 | 30/12/2017 15:33

Sau đây là một vài bức tranh trong thư viện của Riot, nơi những tác phẩm sẽ không bao giờ được đưa vào trong LMHT…

lol-gallery-05 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 1

Poppy kẹo mút

lol-gallery-02 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 2

Zac khi dùng Súng Cao Su (E)

lol-gallery-04 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 3

Yasua khi đang gank tem

lol-gallery-14 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 4

Urgot ???

lol-gallery-fiddlestick Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 5

Fiddlestick thuglife

lol-gallery-10 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 6

Taric

lol-gallery-12 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 7

Miss Fortune giả lập

lol-gallery-11 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 8

Yasua

lol-gallery-07 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 9

Draven

lol-gallery-09 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 10

Ezreal thám hiểm đã tìm thấy gì đó sau vài giờ đào bới…

lol-gallery-08 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 11

Cuối cùng cũng có vài tấm cute, Jinx

lol-gallery-03 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 12

Nasus

lol-gallery-06 Một vài bức tranh vẽ khi đang phê cần trong thư viện của Riot 13

Teemo

Riot tung ra truyền thuyết kinh dị cho câu hỏi “Có ai ăn Poro không?”

Đọc tiếp