Lưu ý bản cập nhật 7.9: Sự cứng cáp của trang bị mới và trang bị trấn phái mà AD/AP buộc phải có trong game

Bản cập nhật lần này 3 vị tướng được làm lại không thể thu hút hết được sự chú ý, mà những trang bị cũng không kém cạnh khi được Riot sửa đổi khá nhiều, thậm chí còn có 2 món đồ mới giành cho tướng chống chịu: FW hủy diệt 3-0 và dành tặng … Continue reading Lưu ý bản cập nhật 7.9: Sự cứng cáp của trang bị mới và trang bị trấn phái mà AD/AP buộc phải có trong game