Lỗi Shaco và Master Yi tàng hình chém ngã mọi đối thủ một cách khó hiểu trong chế độ Nexus Blitz

 Dường như với quá nhiều những thay đổi cũng như tính năng lạ trong chế độ Nexus Blitz, Riot đang hoàn toàn bó tay trước việc kìm hãm sự xuất hiện của những sai sót muôn vàn tên gọi của LMHT trong chế độ này: Vượt qua cả tá đối thủ, Faker chính thức có … Continue reading Lỗi Shaco và Master Yi tàng hình chém ngã mọi đối thủ một cách khó hiểu trong chế độ Nexus Blitz