Game4V
>>
eSports
>>
Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương

Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương

 | 21/12/2017 09:14

Xin Zhao vừa được Vandiril tìm ra một lỗi mới khiến bạn có thể đuổi theo Dịch Chuyển, Biến Về, bay hay bất cứ kỹ năng di chuyển nào của đối phương:

.
Toàn cảnh lỗi của Xin Zhao

xin-zhao-bug-02 Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương 1

Cụ thể hơn thì đầu tiên bạn sẽ dùng Phong Lôi Thương (W) trong giây cuối cùng kẻ địch biến về/dịch chuyển/bay/… và đứng gần kẻ địch.

xin-zhao-bug-03 Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương 2

Ngay sau đó dùng Can Trường (E) là bạn đã đuổi theo được kẻ địch tới “chân trời góc bể”

xin-zhao-bug-04 Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương 3

Và do Can Trường là kỹ năng không thể ngắt được khi bạn dùng, nên trên đường đi bạn có thể dùng bất cứ kỹ năng hay trang bị kích hoạt nào như trừng phạt…

xin-zhao-bug-05 Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương 4

Bán Nguyệt Thương (R)

xin-zhao-bug-01 Lỗi mới khiến Xin Zhao có thể đuổi theo Dịch Chuyển của đối phương 5

Hay thậm chí là… dùng Dịch Chuyển ngay trên đường chạy của Can Trường (E)

Faker để lộ ra điểm yếu duy nhất trước 2 tướng Nasus và Lee Sin

Đọc tiếp