Game4V
>>
eSports
>>
Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench “ở xứ sở phê thuốc” cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt

Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench “ở xứ sở phê thuốc” cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt

 | 10/09/2017 17:18

Loạt trang phục mới nhất của người chơi kiêm nhà thiết kế tài năng VegaColor :

skin-mod-modskin-lol-kalista Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 1

Kalista Arclight

skin-mod-modskin-lol-kalista-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 2

Kalista Lửa Xanh

skin-mod-modskin-lol-azir-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 3

Azir Thế Giới Ngầm/Địa Ngục

skin-mod-modskin-lol-azir-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 4

Azir Vua Đồ Chơi

skin-mod-modskin-lol-rek-sai-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 5

Rek’Sai Biển Xanh

skin-mod-modskin-lol-rek-sai-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 6

Rek’Sai Vệ Binh Sa Mạc

skin-mod-modskin-lol-bard-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 7

Bard Nhạc Sĩ

skin-mod-modskin-lol-bard-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 8

Bard Halloween

skin-mod-modskin-lol-ekko-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 9

Ekko Bóng Chày

skin-mod-modskin-lol-ekko-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 10

Ekko Piltie

skin-mod-modskin-lol-tahm-kench-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 11

Tahm Kench “ở xứ sở phê thuốc”

skin-mod-modskin-lol-tahm-kench-03 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 12

Ở một góc nhìn 3D trong game

skin-mod-modskin-lol-tahm-kench-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 13

Tahm Kench Phiêu Lưu Biển

skin-mod-modskin-lol-kindred-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 14

Kindred Thần Rừng

skin-mod-modskin-lol-kindred-03 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 15

Khi được “lên màu”

skin-mod-modskin-lol-kindred-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 16

Kindred Bình Minh

skin-mod-modskin-lol-gnar-01 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 17

Gnar Hư Không

skin-mod-modskin-lol-gnar-02 Loạt trang phục mới nhất của VegaColor: Tahm Kench ở xứ sở phê thuốc cho tới Gnar Hư Không hay Azir Vua Đồ Chơi Đẹp mắt 18

Gnar Linh Hồn Thượng Cổ

Loạt ý tưởng trang phục đẹp mắt từ Kha’Zix Hóa Thạch, Zed “Bác Sĩ Cát Tường” cho tới Rumble Công Nghệ Cao

Đọc tiếp