Game4V
>>
eSports
>>
LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng

LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng

 | 31/10/2015 13:40

Cùng đến với những thay đổi mới nhất giai đoạn tiền mùa giải 6.

Ngày hôm qua, Riot đã xóa đi bình mana – một trong những vật phẩm ưa thích nhất của các tướng. Điều này dẫn tới sự thiếu hụt về năng lượng và các tướng sẽ không biết lấy đâu ra mana để farm lính. Đáp ứng điều này, ngày hôm nay, Riot đã “sờ” vào thông số cơ bản của 39/127 tướng trong LMHT. Mục đích của họ là tăng thêm thông số về năng lượng cho các tướng này.

Alistar Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 1

 

 

 • Năng lượng hồi thêm mỗi giây tăng từ 1,2 lên 1,7

Anivia Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 2

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 346,04 lên thành 396,04
 • Mana cộng thêm mỗi cấp giảm từ 53 xuống còn 50

Blitzcrank Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 3

 

 

 • Năng lượng hồi mỗi giây tăng từ 1,2 lên 1,7

Brand Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 4

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 325 lên 375
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 45 xuống còn 42

Evelynn Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 5

 

 

 • Năng lượng tăng từ 265,6 lên thành 315,6
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 45 xuống còn 42

Fiddlesticks Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 6

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 350 lên 400
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 59 xuống 56

Fizz Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 7

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 267 lên thành 317
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 40 xuống còn 37

Galio Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 8

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 319 lên thành 369
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 50 xuống còn 47

Hecarim Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 9

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 277,2 lên thành 327
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 40 xuống còn 37

Irelia Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 10

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 289 lên thành 339
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 35 xuống còn 32

Janna Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 11

 

 

 • Mana hồi mỗi giây tăng từ 1,8 lên 2,3

Jax Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 12

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 289 lên thành 339
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 35 xuống còn 32

Jayce Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 13

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 307 lên thành 357
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 40 xuống còn 37

Karma Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 14

 

 

 • Năng lượng hồi mỗi giây tăng từ 1,2 lên 1,7

Kassadin Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 15

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 347,6 lên thành 397
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 70 xuống còn 67

Lulu Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 16

 

 

 • Mana hồi mỗi giây tăng từ 1,7 lên 2,2

Lux Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 17

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 334 lên thành 384
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 50 xuống còn 47

Maokai Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 18

 

 

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 327,3 lên thành 377,3
 • Năng lượng cộng thêm mỗi cấp giảm từ 46 xuống còn 43

Morgana Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 19

 

 

 • Năng lượng hồi mỗi giây tăng từ 1,2 lên 1,7

Nami Final Portrait LMHT tiền mùa giải 6: 39/127 tướng được Riot cho thêm năng lượng 20

 

 

 • Năng lượng hồi thêm mỗi giây tăng từ 1,8 lên 2,3

Mời các bạn xem tiếp trang sau

Đọc tiếp