Game4V
>>
eSports
>>
LMHT: Một pha PENTAKILL từ level 1 gây quá nhiều tranh cãi

LMHT: Một pha PENTAKILL từ level 1 gây quá nhiều tranh cãi

 | 30/06/2014 00:35

Có lẽ đây là bài học cho những người quá tham lam giao tranh ngay từ level 1, kết quả là biếu không cho Jinx một tình huống PENTAKILL quá nhiều cảm xúc.

[fresh_youtube url=”http://youtu.be/ImeigKCQMIE”]

Xem thêm:

LMHT

Pentakill

3 thoughts on “LMHT: Một pha PENTAKILL từ level 1 gây quá nhiều tranh cãi

  1. ngu vc … ca dam hua nhau giet 1 thang sp trong khi ad no dung ban nhiet tinh … cha biet bam sinh hay co dao tao nua :))

  2. Xanh không sướng thì thôi :)). mà chữ ở trên là 4 thằng đó quit à?

Comments are closed.

Đọc tiếp