Game4V
>>
eSports
>>
LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại

LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại

 | 29/06/2016 14:30

Không chỉ làm lại bộ kĩ năng, toàn bộ ngoại hình cũng như 9 trang phục của Ryze trong LMHT cũng được thay đổi.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Riot đã chính thức trình làng bộ kĩ năng của “tướng mới” Ryze. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi các kĩ năng, Riot cũng chú trọng vào việc thay mới ngoại hình của Ryze mặc định cũng như toàn bộ 9 trang phục của tướng này. Hãy cùng đến với 9 bộ trang phục của Ryze sau khi được làm lại:

Ryze Xanh Lá được đổi lại thành Ryze Thời Niên Thiếu

Ryze Xanh Lá sau khi được làm lại đã được đổi thành trang phục Ryze Thời Niên Thiếu. Bộ trang phục mới của Pháp Sư Cổ Ngữ rất ấn tượng, khiến người chơi ngay lập tức liên tưởng đến những pháp sư đến từ xứ Ba Tư.

ryze1compare LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 1
So sánh giữa trang phục cũ và trang phục mới

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=0tAevrfmQjU” ]

Cận cảnh trang phục Ryze Thời Niên Thiếu

Ryze Thầy Mo (trang phục di sản, chưa được mở bán)

ryze2compare LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 2
So sánh trang phục Ryze Thầy Mo cũ và mới
Ryze_Splash_2 LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 3
Ảnh nền quá ngầu

ryze2turn LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 4

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Hb_fCt9CLWo” ]

Cận cảnh trang phục Ryze Thầy Mo

Chú Ryze

ryze3compare LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 5
Chú Ryze cũ da trắng, chú Ryze mới sao lại da màu?
Ryze_Splash_3 LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 6
Splash Art đầy nghệ thuật

ryze3turn LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 7

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=OKx83dvy0sI” ]

Cận cảnh trang phục Chú Ryze. Trang phục này được bán với giá 80 RP tại máy chủ Việt Nam

Ryze Vinh Quang (hàng hiếm)

ryze5compare LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 8
So sánh hai trang phục

Ryze_Splash_4 LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 9

ryze4turn LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 10

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mhZxG9Vblmg” ]

Cận cảnh trang phục Ryze Vinh Quang. Trang phục này thuộc dạng hàng hiếm nên chưa được mở bán

Giáo Sư Ryze

ryze5compare (1) LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 11
So sánh 2 trang phục cũ và mới
Ryze_Splash_5 LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 12
Splash Art mới

ryze5turn LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 13

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=WHsuvIuVrj4″ ]

Cận cảnh trang phục Giáo Sư Ryze. Trang phục này cũng chưa được mở bán

Ryze Xác Sống (di sản)

ryze6compare LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 14
Cá nhân tôi thích Ryze Xác Sống cũ hơn, đặc biệt ở cánh tay

Ryze_Splash_6 LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 15 ryze6turn LMHT: Chiêm ngưỡng toàn bộ 9 trang phục của Ryze sau khi được làm lại 16

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Jq54OLOszcM” ]

Cận cảnh trang phục Ryze Xác Sống. Trang phục này cũng chưa được mở bán

Sang trang sau để xem thêm

Đọc tiếp