Game4V
>>
eSports
>>
LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I)

LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I)

 | 10/01/2017 12:27

6 trang phục mới, hàng loạt mẫu mắt – biểu tượng mới, Camille neft thảm

Phiên bản 7.1 sẽ đánh dấu là phiên bản đầu tiên của mùa giải mới, với những sự thay đổi về trang phục, tướng, quái rừng, mẫu mắt và biểu tượng sẽ là những điểm nổi bật của phiên bản này.

I: 6 bộ trang phục mới.

  • Dreadnova Gangplank

gane4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 1

gang1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 2

gang2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 3

gang3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 4

gang5 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 5

Dreadnova Gangplank.

  • Warring Kingdoms Garen

 

 

2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 6

3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 7

4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 8

g1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 9

 

Warring Kingdoms Garen.

  • Warring Kingdoms Azir.

 

 

a1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 10

a2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 11

a3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 12

a4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 13

 

Warring Kingdoms Azir.

  • Warring Kingdoms Vi

 

 

4vr LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 14

v1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 15

v2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 16

v3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 17

 

Warring Kingdoms Vi

  • Heartseeker Quinn

 

q1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 18

q2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 19

q3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 20

q4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 21

Heartseeker Quinn

  • Heartseeker Lucian

 

 

l1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 22

l2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 23

l3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 24

l4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 25

Heartseeker Lucian

II: Các vật phẩm trong game.

 

1.  Mẫu Mắt

 

Love Dove Ward

Crest of the Rooster Ward 

2. Gói Đa Sắc mới – Jinx Pháo Hoa

1111 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 26

Gói đa sắc Jinx Pháo Hoa.

3. Biểu tượng anh hùng mới.

 

 

1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 27

4. Biểu tượng eSports mới.

 

1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 28

LCS Bắc Mỹ

2 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 29

LCS Châu Âu

3 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 30

LCK

4 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 31

LPL

5 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 32

TCL Thổ Nhĩ Kỳ

6 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 33

LCL

5. Vật liệu Hextech mới.

1 LMHT: Chi tiết bản cập nhập 7.1 sắp tới (Phần I) 34

6. Màn hình đăng nhập mới.

 

Phần II về chỉnh sửa tướng sẽ được chúng tôi giới thiệu đến các bạn trong những bài viết sắp tới.

Đọc tiếp