Game4V
>>
eSports
>>
LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5

LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5

 | 03/11/2015 13:48

Riot đã tiếp tục chỉnh sửa khung xếp hạng mùa 5 và đang đưa ra để tham khảo ý kiến của cộng đồng.

Khung xếp hạng mùa 5 – một trong những phần thưởng cho các game thủ sau mùa xếp hạng này đã chính thức được công bố đến cộng đồng từ tuần trước. Khung xếp hạng năm nay được cách điệu lại, đặc biệt với điểm nhấn là các chuỗi hạt tương ứng cho các đoàn mà game thủ đó đã đạt được trong mùa xếp hạng. Tuy nhiên chính chuỗi hạt này đã bị cộng đồng “ném đá” và cho rằng nó làm xấu cả hình ảnh của khung xếp hạng.

Tiếp thu ý kiến đó, Riot Games đã chỉnh sửa lại một số chi tiết và cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5.

Một khung xếp hạng mùa 5 mới được cập nhật lại hình ảnh:

khung1 LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 1

Cả 5 khung xếp hạng tương ứng với các cấp bậc và các đoàn:

khung2 LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 2

Bức ảnh cho thấy sự khác biệt của các đoàn. Khi bạn click vào hình ảnh, bạn sẽ thấy 2 đoàn này có chuỗi hạt khác nhau bên dưới viền khung.

khung3 LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 3

So sánh với khung xếp hạng mùa 5 đã được cập nhật cách đây 1 tuần:

khung1 LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 4

Ngoài ra, các biểu tượng anh hùng cho các game thủ tham gia mùa giải xếp hạng năm 2015 cũng đã được cập nhật. Dưới đây là những hình ảnh của biểu tượng anh hùng được chia theo thứ tự Xếp Hạng Đơn – Xếp hạng 3vs3 – Xếp hạng 5vs5.

Đồng Đoàn:

dong LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 5

Bạc Đoàn:

bac LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 6

Vàng:

vang LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 7

Bạch Kim:

bach kim LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 8

Kim Cương:

kc LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 9

Cao Thủ:

cao thu LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 10

Thách Đấu: Có 3 loại biểu tượng cho các game thủ lên thách đấu. Ở hàng đầu tiên là cho những game thủ xếp hạng từ 1-10, hàng thứ 2 là cho các game thủ xếp hạng từ 11-50 và hàng cuối cùng là cho các game thủ xếp hạng từ 51-200.

thach dau LMHT: Cập nhật những hình ảnh mới nhất của khung xếp hạng mùa 5 11

Xem thêm:

[fresh_embepost pid=”270775″ ]

[fresh_embepost pid=”270890″ ]

Đọc tiếp