Game4V
>>
eSports
>>
Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017

Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017

 | 03/12/2017 10:26

Sau đây là lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017:

(Giờ trong ảnh đều là giờ Việt Nam)

Ngày đầu tiên (8/12/2017)

allstar-la-2017-01 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 1

Các trận đấu team diễn ra từ 6h15 đến 11h15 sáng

allstar-la-2017-02 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 2

Các trận đấu solo 1v1 diễn ra sau đó, từ 12h15 đến 12h40

Ngày thứ 2 (9/12/2017)

allstar-la-2017-03 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 3

Các trận đấu team diễn ra từ 6h15 đến 11h15 sáng

allstar-la-2017-04 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 4

Các trận đấu solo 1v1 diễn ra từ 12h15 đến 12h40, tứ kết được sắp lịch ngay khi có kết quả

allstar-la-2017-06 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 5

Bảng đấu của Solo 1v1

Bảng đấu theo team All-Star

Bảng A gồm:

  • LMS
  • LCK
  • EU LCS
  • TCL

Bảng B gồm:

  • GPL
  • NA LCS
  • CBLOL
  • LPL

Sau khi đánh xong mỗi bảng lấy 2 đội. Nhất bảng A đánh với nhì bảng B và ngược lại.

allstar-la-2017-05 Lịch thi đấu, bảng đấu của All-Star Los Angeles 2017 6

Điểm lại đội hình của All-Star 2017

Hướng dẫn dùng Ulti Gangplank 2 lần liên tục trong 1 giây – kỹ năng quá imba