Game4V
>>
eSports
>>
“Lần đầu của Dopa với Zoe” đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7

“Lần đầu của Dopa với Zoe” đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7

 | 24/11/2017 13:23

Với việc mùa 7 đã kết thúc nhưng xếp hạng mùa 8 chưa bắt đầu thì Dopa cũng không stream LMHT nhiều lắm, nhưng ngay khi test thử Zoe thì Dopa cân cả đội địch:

.
“Lần đầu của Dopa với Zoe”

Đúng với kỹ năng của người chơi hàng đầu thế giới, Dopa dù chỉ mới test Zoe nhưng đã có gần 20 điểm hạ gục mà chỉ nằm xuống 1 lần duy nhất. Sau đây là một số nhận xét của Dopa về Zoe:

dopa-zoe-01 Lần đầu của Dopa với Zoe đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7 1

W khá là tệ, nó gần như vô dụng

dopa-zoe-02 Lần đầu của Dopa với Zoe đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7 2

Zoe dọn lính cũng vô cùng kém

dopa-zoe-03 Lần đầu của Dopa với Zoe đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7 3

Nếu bạn giao tranh trong rừng, Zoe có vẻ khá mạnh

dopa-zoe-04 Lần đầu của Dopa với Zoe đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7 4

Zoe không tốn năng lượng nhiều lắm, tôi đã dùng skill liên tục nhưng năng lượng vẫn không giảm đi

dopa-zoe-05 Lần đầu của Dopa với Zoe đã hủy diệt đội bạn với KDA 19-1-7 5

“Nếu tôi chơi 2 lần nữa, tôi có thể sẽ chơi tốt hơn nữa…” Sau khi hành đội bạn ra bã rồi, Dopa vẫn tự tin với việc chơi Zoe tốt hơn nữa.

Danh sách quà thăng cấp của LMHT từ cấp 40 đến cấp 600+

Đọc tiếp