KT Mata: “Tôi không ham lắm trang phục vô địch, nhưng tôi muốn đi CKTG vì năm ngoái tôi không thể đi.”

Sau khi giành chiến thắng hủy diệt 2-0 trước KDM, Mata đã giành được MVP cùng cuộc phỏng vấn ngắn tại LCK: KZ Peanut: “Tại vì tạm dừng quá lâu, Khan đã bắt đầu hét lên” Faker nói về bản 8.4: “Ryze và Cassiopeia sẽ mạnh lên… Zoe sẽ không còn được chọn nhiều nữa” … Continue reading KT Mata: Tôi không ham lắm trang phục vô địch, nhưng tôi muốn đi CKTG vì năm ngoái tôi không thể đi.