Game4V
>>
eSports
>>
Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh

Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh

 | 10/08/2016 15:57

Máy chủ PBE hôm nay ghi nhận sự khởi đầu của phiên bản LMHT 6.17 với việc tăng giảm sức mạnh rất nhiều tướng nhằm tạo ra một kì CKTG cân bằng hơn.

Chỉnh sửa cân bằng tướng

ashe Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 1

Chú Tâm Tiễn (Q)

 • Thời gian tồn tại giảm từ 5 giây xuống còn 4 giây

Đại Băng Tiễn (R)

 • Sát thương giảm từ 250/425/600 xuống còn 200/350/500

Brand-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 2

Bão Lửa (R)

 • Tỉ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 25% lên thành 35%
 • Sát thương tăng từ 100/200/300 lên 125/225/325

Draven-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 3

Lốc Xoáy Tử Vong (R)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 120 xuống còn 100 ở mọi cấp
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 110/100/90 xuống còn 100/90/80

Evelynn-Final-Portrait4 Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 4

Thống Khổ (R)

 • Giờ đây gây ra 160/280/400 (+40% tỉ lệ sức mạnh phép thuật) sát thương phép dựa theo % máu của đối phương thay vì 15/20/25% (+1% AP) máu hiện tại thành sát thương phép.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 150/120/90 xuống còn 130/110/90 giây.

Ezreal-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 5

Pháp Lực Gia Tăng (nội tại)

 • Tỉ lệ tốc độ đánh mỗi điểm cộng dồn tăng từ 10% ở mọi cấp lên thành 10/12/14/16% mỗi điểm cộng dồn ở level 1/6/11/16

Gangplank-Final-Champion-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 6

Mưa Đại Bác (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 160/150/140 giây lên thành 180/160/140 giây.
 • Sát thương mỗi lượt bắn giảm từ 50/70/90 xuống còn 35/60/85

Gragas-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 7

Lăn Bụng (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12 giây ở mọi cấp lên thành 16/15/14/13/12 giây.

Jayce-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 8

Lôi Phạt (E) – dạng búa

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 40/50/60/70/80/90 xuống còn 40 ở mọi cấp.

Pháo Thủy Ngân/ Búa Thủy Ngân (R)

 • Thời gian chuyển đổi giảm từ 6 giây xuống còn 4 giây.

Jhin-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 9

Nội tại: Lời Thì Thầm

 • Tốc độ di chuyển từ tỉ lệ chí mạng giảm từ 10% xuống còn 3%
 • Tỉ lệ tốc độ đánh tăng từ 4% tốc độ di chuyển mỗi 10% tốc độ đánh lên thành 6% tốc độ di chuyển mỗi 10% tốc độ đánh.

Nét Vẽ Chết Chóc (W)

 • Tỉ lệ sát thương vật lý giảm từ 70% xuống còn 50%
 • Sát thương lên quân lính hay quái rừng tăng từ 65% lên 75%

jinx Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 10

Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp (R)

 • Tỉ lệ sát thương tối thiểu tăng từ 10% lên thành 15% sát thương vật lý cộng thêm.
 • Tỉ lệ sát thương vật lý cộng thêm ở tầm tối đa tăng từ 100% lên 150%.

Kennen-1460347031 Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 11

Tốc Độ Sấm Sét (E)

 • Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 xuống còn 70/110/150/190/230.
 • Không còn gây ra 50% sát thương lên quân lính

Malphite-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 12

Nắm Đấm Dung Nham (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14 giây xuống còn 12 giây ở mọi cấp.
 • Lượng giáp nội tại tăng từ 10/15/20/25/30% lên thành 15/20/25/30/35%

Morgana-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 13

Khiên Đen (E)

 • Tầm sử dụng tăng từ 750 lên 800

Orianna-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 14

Lệnh: Sóng Âm (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 120/105/90 xuống còn 110/95/80 giây.
 • Năng lượng sử dụng giảm từ 100/125/150 xuống còn 100 ở mọi cấp.

Sivir-Final-Champion-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 15

Nảy Bật (W)

 • Sát thương khi nảy giảm từ 60/65/70/75/80% xuống còn 50/55/60/65/70%

Săn Đuổi (R)

 • Nội tại tăng tốc độ đánh của chiêu W giảm từ 40/60/80% xuống còn 30/45/60%

Poppy-Final-Portrait1 Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 16

 • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 340 lên 345

Không Thể Lay Chuyển (W)

 • Nội tại tăng giáp và kháng phép tăng từ 12% lên 15%

Thresh-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 17

Đóng Hộp (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 150/140/13o giây xuống còn 140/120/100 giây.

Reksai-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 18

Tốc Hành Hư Không (R)

 • Thời gian hồi chieu tăng từ 150/110/70 giây lên thành 180/140/100 giây

Riven-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 19

Chém Gió (R)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 80/120/160 lên thành 100/150/200
 • Sát thương tối đa tăng từ 240/360/480 lên thành 300/450/600

Trundle-Final-Portrait1 Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 20

Cột Băng (E)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 23/20/17/14/11 giây sang thành 22/20/18/16/14 giây.

Vayne-Final-Portrait1 Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 21

Nhào Lộn (Q)

 • Sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên thành 30/40/50/60/70%.

Veigar-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 22

Điềm Gở (Q)

 • Tầm sử dụng tăng lên 50

Vi-Final-Portrait Khởi đầu LMHT 6.17, có tới 24 vị tướng tăng giảm sức mạnh 23

Cú Đấm Bùng Nổ (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18/15.5/13/10.5/8 giây xuống còn 16/14/12/10/8 giây.

[fresh_embepost pid=”374074″ ]

Đọc tiếp