Game4V
>>
eSports
>>
Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu

Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu

 | 07/01/2017 12:34

Chùm ảnh được thực hiện bởi fanpage: Bảo Vệ Nhà Chính

Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 1
Okay Bh…
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 2
Tanker thường rất chung tình
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 3
Ơ sao nhìn cái sentry…
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 4
Ok fine.
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 5
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 6
Kunkka…không thể làm em hết khô… huh?
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 7
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 8
R.I.P…
Dota2 Khi Gosu Dota2 (mmr ảo) chia tay gấu 9
Không phải đâu, tại bạn… à mà thôi
Combo Injocker – Wạc Eạc Eạc

 

Lạc Trôi......
Lạc Trôi……

Nguồn: Fanpage Bảo Vệ Nhà Chính

Đọc tiếp