Game4V
>>
eSports
>>
Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi

Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi

 | 18/09/2016 11:21

Vẫn là những vị tướng quen thuộc trong LMHT nhưng đã trở nên cực kỳ nóng bỏng quyến rũ với màn cosplay của những game thủ đến từ Hàn Quốc

Miss Fortune

11 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 1

12 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 2

Liên minh huyền thoại

Ahri

22 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 4

23 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 5

24 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 6

Janna

31 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 7

32 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 8

33 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 9

Riven

41 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 10

42 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 11

43 Khi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đến bể bơi 12

[fresh_embepost pid=”381271″ ]

Đọc tiếp