Game4V
>>
eSports
>>
[GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá

[GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá

 | 04/02/2018 18:07

MyBoo Cosplay là chủ nhân của bộ ảnh cực kỳ nóng bỏng này, dù là chủ đề chẳng mới mẻ gì, nhưng những bức ảnh như thế này thì chẳng bao giờ cũ cả:

Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt trong cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc:

cosplay-missfortune-myboo-01 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 1

Quần áo mẫu được thiết kế khá tỉ mỉ

cosplay-missfortune-myboo-02 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 2

Khi thiết kế trang phục xong, thử lên mặc lên mẫu

 

cosplay-missfortune-myboo-12 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 3

Và khi MyBoo khoác lên mình bộ cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt

cosplay-missfortune-myboo-13 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 4

cosplay-missfortune-myboo-09 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 5

cosplay-missfortune-myboo-10 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 6

cosplay-missfortune-myboo-11 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 7

cosplay-missfortune-myboo-06 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 8

cosplay-missfortune-myboo-07 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 9

cosplay-missfortune-myboo-08 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 10

cosplay-missfortune-myboo-03 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 11

cosplay-missfortune-myboo-04 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 12

cosplay-missfortune-myboo-05 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 13

cosplay-missfortune-myboo-14 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 14

cosplay-missfortune-myboo-15 [GÓC BỔ MẮT] Cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá 15

Fan gọi tên Optimus khi FFQ tuyển người

Đọc tiếp