Game4V
>>
eSports
>>
FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10

FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10

 | 19/10/2015 12:09

FIFA Online 3

Sau buff team color ĐTQG, trong bản cập nhật tháng 10 tới đây, FIFA Online 3 sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống danh sách buff team color mới nhất.

Buff team color cho World Best

Nếu bạn sở hữu một đội hình full World Best, các cầu thủ sẽ được hưởng buff team mới nhất. Họ sẽ được cộng thêm tới 2 chỉ số chung thay vì 1 như trước.

kaka FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10 1

Buff team color theo thẻ cộng

Với các HLV sở hữu một đội hình các thẻ cộng cao, họ sẽ được hưởng một buff team hoàn toàn mới. Cụ thể như sau:

  • Các HLV sở hữu 6 đến 11 cầu thủ từ thẻ +2 đến +7 sẽ được cộng thêm 1 chỉ số chung
  • Các HLV sở hữu 6 đến 11 cầu thủ từ thẻ +8 đến +10 sẽ được cộng thêm 2 chỉ số chung

upgraded team color FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10 2

Đáng chú ý, đây được tính là một buff team color phụ và nó ĐƯỢC CỘNG DỒN với các buff team color khác trong FIFA Online 3. Ví dụ bạn đang sở hữu một đội hình CLB Bayern Munich và được hưởng buff team color CLB, ngoài ra các cầu thủ của bạn đều là cộng cao, bạn sẽ nhận được thêm buff team color thẻ cộng nữa.

bayern FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10 3
Đội hình này được cộng dồn cả buff team color CLB Bayern Munich và buff team color thẻ cộng cao

Để kích hoạt buff team color thẻ cộng cao từ +8 đến +10, các bạn phải sở hữu ít nhất 6 cầu thủ thuộc loại thẻ từ +8 trở lên. Nếu không đủ 6 cầu thủ, bạn vẫn sẽ chỉ nhận được buff team theo thẻ từ +2 đến +7 (được tăng 1 chỉ số chung thay vì 2 chỉ số chung).

+2-+9colors FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10 4
Đội hình này có 3 cầu thủ +9, tuy nhiên nó chưa đủ số cầu thủ yêu cầu nên các thẻ chỉ được cộng thêm 1 chỉ số chung

Khi đội bạn sở hữu ít nhất 6 cầu thủ từ +8 trở lên, buff team color thẻ cộng cao lập tức được kích hoạt ở mức 2: Các cầu thủ sẽ được cộng thêm 2 chỉ số chung.

+8888 FIFA Online 3 đưa thêm buff team color mới nhất trong bản cập nhật tháng 10 5

[fresh_embepost pid=”267560″ ]

Đọc tiếp