Faker nói về Zed: “Zed rất khả quan vào lúc này, nếu tình huống cho phép, chúng tôi chắc sẽ chọn Zed.”

 Sau chiến thắng 2-0 trước GEN một cách quá bài bản, T1 – SKT đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với báo Inven, người được mời chính là Faker:  Chúc mừng chiến thắng hôm nay của bạn! Bạn thấy sau khi tiếp tục thắng GEN lần nữa?  Chúng tôi đã có 1 chuỗi thắng cho … Continue reading Faker nói về Zed: Zed rất khả quan vào lúc này, nếu tình huống cho phép, chúng tôi chắc sẽ chọn Zed.