Drama giữa CR và FFQ: CR nói sẽ bóc phốt và “gạt giò” FFQ ngay trước thềm VCS Mùa Hè 2018

Mới đây, cộng đồng LMHT Việt Nam đang “căng phổi” để chuẩn bị cho drama sắp tới với cái tên FFQ và CR tại VCS Mùa Hè 2018 này: Cua Kỳ Cục sẽ được làm lại cho kinh nghiệm và vàng tương đương một bùa lợi trong bản cập nhật sắp tới Xếp hạng những … Continue reading Drama giữa CR và FFQ: CR nói sẽ bóc phốt và gạt giò FFQ ngay trước thềm VCS Mùa Hè 2018