Game4V
>>
eSports
>>
[Dota 2] Chi tiết bản cập nhật 7.22e mới ra mắt cách đây ít giờ

[Dota 2] Chi tiết bản cập nhật 7.22e mới ra mắt cách đây ít giờ

 | 15/07/2019 11:15

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Ngay sau khi vòng loại khu vực giải đấu The International 9 khép lại, Valve đã tung ra bản cập nhật Dota 7.22e với khá nhiều thay đổi về hero và trang bị

Thay đổi chung

 • Khả năng đánh miss ở low ground và debuff miss sẽ theo Psuedo Random

Thay đổi về trang bị

MAELSTROM
 • Sát thương của Chain Lightning giảm từ 160 xuống 150

STOUT SHIELD
 • Không còn khả năng Stack nữa

Thay đổi về hero

ABADDON

CURSE OF AVERNUS
 • Curse of Avernus cho debuff ban đầu tăng từ 4s lên 5s

ANCIENT APPARITION
 • Tốc chạy giảm từ 290 xuống 285
TALENTS
 • Level 25 Talent giảm từ 700 AoE Cold Feet xuống 625

BEASTMASTER
TALENTS
 • Level 15 Talent giảm từ +40 Sát thương Boar xuống +35

BLOODSEEKER

BLOOD RITE
 • Blood Rite cooldown giảm từ 18/16/14/12 xuống 12

BOUNTY HUNTER
 • Sát thương cơ bản tăng 3

CENTAUR WARRUNNER

HOOF STOMP
 • Hoof Stomp cooldown tăng từ 13 lên 22/19/16/13

CHEN
 • Sát thương cơ bản giảm 4

DARK SEER

ION SHELL
 • Sát thương Ion Shell giảm từ 30/50/70/90 xuống 24/46/68/90

DEATH PROPHET

EXORCISM
 • Exorcism khi có gậy xanh giảm từ 2x xuống 1.75x

DROW RANGER
TALENTS
 • Level 15 Talent thay đổi từ +550 Gust khoảng cách/Knockback thành +30% Gust cho khả năng đánh miss
 • Level 15 Talent thay đổi từ +10 Agility thành +14

EMBER SPIRIT

SLEIGHT OF FIST
 • Sleight of Fist sẽ không dùng được khi bị root

ENIGMA

MIDNIGHT PULSE
 • Sát thương của Midnight Pulse giảm từ 3.75/4.25/4.75/5.25% xuống 3.5/4/4.5/5%

GRIMSTROKE
 • Sát thương cơ bản giảm 2

SOULBIND
 • Soulbind sẽ không còn làm chậm 10% tốc độ di chuyển

IO

TETHER
 • Tether cho khả năng truyền hồi màu/hồi phục giảm từ 90/110/130/150% xuống 60/90/120/150%

JUGGERNAUT
 • Bladefury sát thương giảm từ 90/115/140/160 xuống 85/110/135/160

LICH
 • Intelligence gốc tăng 2

SINISTER GAZE
 • Sinister Gaze cooldown giảm từ 30/27/24/21 xuống 24/22/20/18

LUNA
TALENTS
 • Level 20 Talent tăng từ +8 All Stats lên +10
 • Level 20 Talent tăng từ +100 sát thương Lucent Beam thành +125
 • Level 25 Talent tăng từ +30% Lifesteal (hút máu) thành +35%

LYCAN
 • Intelligence cơ bản tăng 2
 • Strength cơ bản tăng 1

SHAPESHIFT
 • Shapeshift cho khả năng nhảy sát thương (critical strike) theo Psuedo Random
TALENTS
 • Level 15 Talent tăng từ +10 Feral hồi máu thành +13
 • Level 20 Talent tăng từ +16% Feral Impulse sát thương lên +18%

MIRANA
 • Intelligence cơ bản tăng 3

SACRED ARROW
 • Sacred Arrow cooldown thay đổi từ 17 thành 18/17/16/15
 • Sacred Arrow sát thương gốc tăng từ 50/140/230/320 lên 80/160/240/320

MORPHLING
 • Giáp cơ bản giảm 1

MORPH
 • Morph scepter sẽ không còn cho khả năng giảm cooldown 35%
 • Morph khi có gậy xanh (Scepter) sẽ cho phép chọn mục tiêu vào đồng minh
TALENTS
 • Level 20 Talent thay đổi từ chọn mục tiêu vào đồng minh thành giảm +15% Cooldown

NECROPHOS

HEARTSTOPPER AURA
 • Heartstopper Aura khiến lượng máu tối đa kẻ địch mất mỗi giây tăng từ 0.5/1.1/1.7/2.3% lên 0.6/1.2/1.8/2.4%

OGRE MAGI
 • Intelligence nhận được tăng từ 2.3 lên 2.5
 • Agility nhận được tăng từ 1.6 lên 1.9
TALENTS
 • Level 20 Talent tăng từ +40 tốc đánh Bloodlust lên +60

OMNIKNIGHT

GUARDIAN ANGEL
 • Thời gian Guardian Angel giảm từ 6/7/8 xuống 5/6.5/8

HEAVENLY GRACE
 • Heavenly Grace cooldown tăng từ 17/16/15/14 lên 26/22/18/14

ORACLE
 • Movement Speed giảm từ 300 xuống 295

OUTWORLD DEVOURER

SANITY’S ECLIPSE
 • Sanity’s Eclipse mana drain giảm từ 40% xuống 30%
TALENTS
 • Level 15 Talent thay đổi từ +25 tốc chạy thành +350 Mana

PHANTOM ASSASSIN
 • Sửa khả năng làm chậm của Stifling Dagger thành 1/2/3/4s thay vì 1.75/2.5/3.25/4s

PHANTOM LANCER

SPIRIT LANCE
 • Spirit Lance manacost giảm từ 125/130/135/140 xuống 110/120/130/140
TALENTS
 • Level 15 Talent tăng từ +250 Máu thành +275

SHADOW DEMON

SOUL CATCHER
 • Soul Catcher manacost tăng từ 50/70/90/110 lên 80/100/120/140

SKYWRATH MAGE
 • Tầm đánh tăng từ 600 lên 625

SLARDAR

CORROSIVE HAZE
 • Corrosive Haze cast point giảm từ 0.35 xuống 0.3
 • Corrosive Haze tầm thi triển tăng từ 700 lên 700/800/900

SPIRIT BREAKER

CHARGE OF DARKNESS
 • Charge of Darkness cooldown tăng từ 11 lên 17/15/13/11

SVEN
 • Strength cơ bản giảm 1

GOD’S STRENGTH
 • God’s Strength cooldown tăng từ 100 lên 110

UNDERLORD

PIT OF MALICE
 • Pit of Malice manacost giảm từ 100/115/130/145 xuống 80/100/120/140
 • Pit of Malice cooldown giảm từ 30/26/22/18 xuống 24/22/20/18

VENGEFUL SPIRIT
 • Intelligence cơ bản tăng 2

VIPER
 • Sát thương cơ bản tăng 2
TALENTS
 • Level 10 Talent tăng từ +20 Tốc đánh thành +25
 • Level 15 Talent tăng từ +100 Tầm đánh lên +125

VISAGE

GRAVE CHILL
 • Thời lượng Grave Chill thay đổi từ 3/4/5/6 lên 6
 • Grave Chill tốc chạy thay đổi từ 32% thành 17/23/29/35%
 • Grave Chill tốc đánh thay đổi từ 64 thành 34/46/58/70

WEAVER
 • Strength nhận được tăng từ 1.8 lên 2.0

WRAITH KING
 • Máu của Skeleton giảm từ 250 xuống 175
TALENTS
 • Level 15 Talent giảm từ +35 Sát thương của Skeletons thành +30

ZEUS

THUNDERGOD’S WRATH
 • Thundergod’s Wrath sát thương tăng từ 225/325/425 lên 250/350/450
 • Thundergod’s Wrath manacost tăng từ 225/325/450 lên 250/350/450

Leave a Reply

Đọc tiếp