Dopa nói về meta hiện tại: “Giờ thì LMHT đã cân bằng. Họ thua nhưng thực sự đó là bởi vì họ chơi tệ, không phải tại meta”

Sau khi meta có quá nhiều biến động, những người xem stream của Dopa đặt hàng dài những câu hỏi về meta hiện tại, chẳng còn cách nào, Dopa liền giải đáp những thắc mắc đó bằng suy nghĩ của mình về cái meta hỗn loạn hiện tại: Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng … Continue reading Dopa nói về meta hiện tại: Giờ thì LMHT đã cân bằng. Họ thua nhưng thực sự đó là bởi vì họ chơi tệ, không phải tại meta