Game4V
>>
eSports
>>
Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước

Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước

 | 10/03/2017 10:44

Cập nhật lần này ngoài chỉnh sửa dịch chuyển còn có thêm hình nền cho 4 trang phục Pug’Maw, Moo Cow Alista, Super Kennen, Renektoy và hình tải trận của chúng nữa.

alista Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 1

Alista Bò Sữa

kennen Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 2

Siêu Kennen

km Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 3

Pug’Maw

rek Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 4

Renekton đồ chơi

icon Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 5       icon-01 Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 6

2 biểu tượng mới khá đẹp mắt liên quan tới Hoa anh đào

km-load Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 7

Pug’Maw…

ken Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 8

…và Siêu Kennen

rek-01 Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 9

Renekton đồ chơi…

alis Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 10

…và Alista bò sữa

tele Dịch chuyển mới sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trước 11

Dịch chuyển

 

Từ giờ không thể dịch chuyển quá gần (mục tiêu lựa chọn dưới 2000 khoảng cách không thể dịch chuyển được). Riot có giải thích là để tránh bấm nhầm nút…

Tiếp nữa là sẽ tự lựa chọn mục tiêu gần nhất để dịch chuyển khi bạn bấm ra đất hay trên bản đồ.

Với 2 sửa đổi này, giả dụ như muốn dịch chuyển vào lính để giữ lính (lính tank trụ) thì sẽ không được nữa vì đứng quá gần, cùng theo một mớ rắc rối mà nó đem theo nữa.

Đọc tiếp