Game4V
>>
eSports
>>
Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam

Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam

 | 30/03/2017 09:48

Những chủ đề về trang phục luôn luôn đa dạng tướng với đủ loại như Huyết Nguyệt, Tiệc Bể Bơi, Ngày tuyết rơi, Học đường,… nhưng với Vệ binh tinh tú thì khác, Vệ Binh Tinh Tú chỉ nên có trang phục dành cho tướng nữ thôi, vì sao thì mời bạn hãy xem những hình ảnh sau!

braum Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 1

Braum Vệ Binh Tinh Tú

combo-01 Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 2

Bộ 3 Braum – Gragas – Taric…

ez Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 3

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

varus Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 4

Varus Vệ Binh Tinh Tú

garen Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 5

Garen… Vệ Binh Tinh Tú

karma Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 6

Karma Vệ Binh Tinh Tú

kata Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 7

Katarina Vệ Binh Tinh Tú

lulu Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 8

Lulu Vệ Binh Tinh Tú

poro Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 9

Poro Vệ Binh Tinh Tú

quinn Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 10

Quinn Vệ Binh Tinh Tú (bên phải)

quinn-01 Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 11

Quinn Vệ Binh Tinh Tú

riven Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 12

Riven Vệ Binh Tinh Tú

soraka Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 13

Soraka Vệ Binh Tinh Tú

syndra Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 14

Syndra Vệ Binh Tinh Tú

vayne Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 15

Vayne Vệ Binh Tinh Tú

combo Đây là lí do vì sao Vệ Binh Tinh Tú không nên có thành viên nam 16

Irelia – Riven – Lux – Miss Fortune – Fiora

Đọc tiếp