Có thêm Raizo đi đường trên, PVB tìm được nhà tài trợ mới và đổi tên thành Dashing Buffalo

 Sau khi mất đi nhà tài trợ cũ, quán quân VCS Mùa Xuân 2019 cũng đã có cho mình nhà tài trợ mới: Sau nhiều lần làm hỏng, cuối cùng Riot Games cũng thông báo về tính năng Clash GAM công bố đội hình VCS Mùa Hè 2019 với sự trở về của Zeros sẵn … Continue reading Có thêm Raizo đi đường trên, PVB tìm được nhà tài trợ mới và đổi tên thành Dashing Buffalo