Có nhà tài trợ mới, UTM đổi tên thành Vikings Gaming và thay máu bằng đội hình mới đầy triển vọng cho VCS Mùa Hè 2018

Sau khi nhận được khoản tài trợ cũng như nhà đầu tư mới cho mình, UTM chuyển mình thành Vikings Gaming và công bố đội hình chính thức trong VCS Mùa Hè 2018: Thái Lan đã có thể thức lựa chọn đội tuyển LMHT tham dự Asian Games National 2018 Cộng đồng LMHT thế giới … Continue reading Có nhà tài trợ mới, UTM đổi tên thành Vikings Gaming và thay máu bằng đội hình mới đầy triển vọng cho VCS Mùa Hè 2018