Game4V
>>
eSports
>>
Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT

Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT

 | 30/03/2017 11:48

Hãy cùng xem những bức tranh vẽ bằng bút chì màu tuyệt đẹp của tác giả MsLydix về những tướng LMHT sau đây!

cong-doan Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 1

Vẽ từng phần

jhin Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 2

Từng công đoạn

jhin Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 3

Và tác phẩm tuyệt đẹp trong 30h vẽ của MsLydix ra đời

zyra Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 4

Tương tự với Zyra

zyra-varus Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 5

Sánh đôi cùng Varus

shyvana Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 6

Cô nàng rồng Shyvana

anivia Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 7

Anivia

lmht Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 8

Những vị xạ thủ cực kì có hồn dưới nét vẽ của MsLydix

more Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 9

Fizz hư Không, Leona Siêu phẩm và Kindred lửa bóng tối

Sau đây là một số game khác mà MsLydix cũng yêu thích và vẽ những bức tranh tuyệt đẹp

game-khac Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 10

game-khac-01 Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 11

game-khac-02 Chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tay cực đẹp các vị tướng LMHT 12

Đọc tiếp