Game4V
>>
eSports
>>
Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.22f mới ra mắt cách đây ít giờ

Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.22f mới ra mắt cách đây ít giờ

 | 29/07/2019 14:09

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Ngay sau khi giải đấu The Summit khép lại, Valve đã bất ngờ tung ra bản cập nhật Dota 2 7.22f với khá nhiều thay đổi đáng chú ý về hero…

Thay đổi về trang bị

AGHANIM’S SCEPTER
 • Giá mảnh ghép chuyển thành buff giảm từ 2000 xuống 1800

 

Thay đổi về hero

ABADDON
 • Tốc đánh cơ bản tăng từ 115 lên 120
 • Giáp cơ bản tăng 1

ANCIENT APPARITION

COLD FEET
 • Cold Feet khoảng cách khiến đối thủ bị đóng băng giảm từ 740 xuống 715

ICE BLAST
 • Ice Blast manacost tăng từ 150 lên 175
TALENTS
 • Level 15 Talent giảm từ +20 máu/giây thành +15

BEASTMASTER

PRIMAL ROAR
 • Primal Roar knockback sẽ phá bất kỳ cái cây nào mà đối tượng có tương tác

BLOODSEEKER
 • Tốc chạy cơ bản tăng 5

BOUNTY HUNTER

SHURIKEN TOSS
 • Shuriken Toss manacost giảm từ 150 xuống 135

BREWMASTER
 • Intelligence cơ bản tăng 1

CENTAUR WARRUNNER

RETALIATE
 • Retaliate sát thương mỗi stack giảm từ 6/9/12/15% xuống 6/8/10/12%

CHAOS KNIGHT

REALITY RIFT
 • Reality Rift cooldown giảm từ 20/15/10/5 xuống 14/11/8/5

CHEN
 • Tốc chạy cơ bản giảm 5

DIVINE FAVOR
 • Divine Favor cooldown tăng từ 90/80/70/60 lên 120/100/80/60

CLOCKWERK

HOOKSHOT
 • Hookshot tăng thời gian stun (làm choáng) từ  1/1.5/2 lên 1.5/1.75/2

CRYSTAL MAIDEN
 • Giáp cơ bản giảm 1

DARK SEER

VACUUM
 • Vacuum sát thương tăng từ 25/50/100/200 lên 50/100/150/200

DARK WILLOW

TERRORIZE
 • Terrorize thời gian hiệu lực giảm từ 4 xuống 3.5/3.75/4
 • Terrorize cooldown tăng từ 100/80/60 lên 100/90/80

DRAGON KNIGHT

ELDER DRAGON FORM
 • Elder Dragon Form khi có Scepter cho khả năng tăng kháng phép tăng từ +30% lên +40%
TALENTS
 • Level 20 Talent tăng từ +180 Gold/phút thành +210

DROW RANGER
 • Strength cơ bản tăng 1
 • Agility cơ bản tăng 1
TALENTS
 • Level 15 Talent tăng từ +30% Gust Blind lên +40%

ELDER TITAN

ECHO STOMP
 • Echo Stomp manacost giảm từ 100 xuống 85/90/95/100

EMBER SPIRIT
 • Giáp cơ bản giảm 1

ENIGMA
 • Intelligence cơ bản giảm 2

GRIMSTROKE
 • Sát thương cơ bản giảm 4

INVOKER
 • Intelligence cơ bản tăng 1

COLD SNAP
 • Cold Snap sát thương tăng từ  7->56 thành 8->64

JUGGERNAUT
 • Agility cơ bản giảm 2
 • Strength cơ bản giảm 1

KEEPER OF THE LIGHT

WILL-O-WISP
 • Will-O-Wisp bán kính tăng từ 700 lên 725

LUNA
 • Sát thương cơ bản tăng 2

LYCAN

FERAL IMPULSE
 • Feral Impulse sát thương tăng từ 12/24/36/48% lên 14/26/38/50%

HOWL
 • Howl cho khả năng cộng hồi máu tăng từ 4/8/12/16 lên 6/10/14/18

MARS
 • Sát thương cơ bản giảm 2

GOD’S REBUKE
 • God’s Rebuke nhảy sát thương giảm từ 160/200/240/280% xuống 150/190/230/270%

MORPHLING

WAVEFORM
 • Waveform tầm thi triển giảm từ 1000 xuống 700/800/900/1000

MORPH
 • Morph tầm thi triển giảm từ 1000 xuống 700/850/1000

NATURE’S PROPHET
 • Intelligence nhận được tăng từ 3.3 lên 3.5

NECROPHOS
 • Intelligence cơ bản tăng 1

DEATH PULSE
 • Death Pulse bán kính tăng từ 475 lên 500

NIGHT STALKER
 • Tốc chạy cơ bản tăng 5

OMNIKNIGHT

PURIFICATION
 • Purification cooldown tăng từ 14/13/12/11 lên 17/15/13/11
TALENTS
 • Level 20 Talent giảm từ +5 hồi Mana thành +4

OUTWORLD DEVOURER

ASTRAL IMPRISONMENT
 • Astral Imprisonment cooldown tăng từ 22/18/14/10 thành 24/20/16/12

SANITY’S ECLIPSE
 • Sanity’s Eclipse manacost tăng từ 175/250/325 lên 200/325/450

PHANTOM ASSASSIN
 • Sát thương cơ bản tăng 1
TALENTS
 • Level 10 Talent tăng từ +200 máu thành +225

PUDGE

MEAT HOOK
 • Meat Hook manacost giảm từ 140 xuống 125/130/135/140

RIKI

BLINK STRIKE
 • Blink Strike tầm thi triển tăng từ 500/600/700/800 lên 600/700/800/900
TALENTS
 • Level 20 Talent giảm từ +700 tầm thi triển Blink Strike xuống +600

SKYWRATH MAGE

MYSTIC FLARE
 • Mystic Flare sát thương tăng từ 700/1150/1600 lên 750/1175/1600

SLARK
 • Sát thương cơ bản giảm 1
TALENTS
 • Level 20 Talent giảm từ +1.25s Pounce Leash thành +1s

SPIRIT BREAKER

BULLDOZE
 • Bulldoze manacost tăng từ 25/30/35/40 lên 30/40/50/60

NETHER STRIKE
 • Nether Strike sát thương giảm từ 120/185/250 xuống 100/175/250

SVEN

STORM HAMMER
 • Storm Hammer thời gian stun giảm từ 1.4/1.6/1.8/2 xuống 1.25/1.5/1.75/2

TERRORBLADE
 • Level 10 tăng từ +10% né tránh thành +15%

METAMORPHOSIS
 • Metamorphosis khi có gậy xanh cho khả năng Fear có thời gian tăng từ 3 lên 3.75

TINKER
TALENTS
 • Level 10 Talent tăng từ +100 tầm thi triển thành +125
 • Level 10 Talent tăng từ +8% khuếch đại phép thành +10%
 • Level 15 Talent thay đổi từ +15% hút máu phép thành +11% giảm Manacost/ Manaloss

TUSK
 • Giáp cơ bản tăng 1

UNDERLORD

PIT OF MALICE
 • Pit of Malice cooldown giảm từ 24/22/20/18 xuống 22/20/18/16

DARK RIFT
 • Dark Rift cooldown giảm từ 130/120/110 xuống 130/115/100

VENGEFUL SPIRIT

MAGIC MISSILE
 • Magic Missile manacost giảm từ 110/120/130/140 xuống 100/110/120/130

VIPER
TALENTS
 • Level 25 Talent tăng từ +120 sát thương thành +160

WEAVER
 • Giáp cơ bản tăng 1

WRAITH KING

MORTAL STRIKE
 • Mortal Strike manacost tăng từ 30/45/60/75 lên 50/60/70/80

WRAITHFIRE BLAST
 • Wraithfire Blast sát thương cơ bản giảm từ 100 xuống 70/80/90/100

ZEUS
 • Intelligence cơ bản tăng 1

Leave a Reply

Đọc tiếp