Game4V
>>
eSports
>>
Chi tiết 5 trang phục mới đẹp mắt của Ashe, Lulu, Xin Zhao, Braum và Aurelion Sol

Chi tiết 5 trang phục mới đẹp mắt của Ashe, Lulu, Xin Zhao, Braum và Aurelion Sol

 | 01/08/2018 06:19

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: VED
OB: 2012
8.4 point 9,349 vote