Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI

Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI

 | 05/04/2017 10:43

Chi tiết về kỹ năng của cặp đôi Rakan và Xayah đã được chúng tôi viết trong một bài khác nên bài viết này chỉ cập nhật những cái mới nhất!

Xayah cơ bản

xayah Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 1

 • Máu: 545
 • Máu tăng theo cấp : 80
 • Năng lượng: 340
 • Năng lượng tăng theo cấp: 40
 • Tốc độ đánh: —
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp: 0.033
 • Sát thương: 56
 • Sát thương tăng theo cấp: 2.2
 • Tầm đánh: 525
 • Tốc độ di chuyển: 325
 • Máu hồi mỗi giây: 1.2
 • Máu hồi mỗi giây tăng theo cấp: 0.15
 • Năng lượng hồi mỗi giây: 1.65
 • Năng lượng hồi mỗi giây tăng theo cấp: 0.15
 • Giáp: 24
 • Giáp tăng mỗi cấp: 3
 • Kháng phép: 30

Rakan cơ bản

rakan Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 2

 • Máu:  510
 • Máu tăng theo cấp  : 85
 • Năng lượng: 315
 • Năng lượng tăng theo cấp: 50
 • Tốc độ đánh: —
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp: 3
 • Sát thương: 62
 • Sát thương tăng theo cấp: 3.5
 • Tầm đánh: 300
 • Tốc độ di chuyển:  335
 • Máu hồi mỗi giây: 1.0
 • Máu hồi mỗi giây tăng theo cấp: 0.1
 • Năng lượng hồi mỗi giây: 1.75
 • Năng lượng hồi mỗi giây tăng theo cấp: 0.1
 • Giáp:  24
 • Giáp tăng theo cấp:  3.9
 • Kháng phép:  30

Trang phục Karma xâm lăng

Và sau đây là loạt trang phục vũ trụ, Riot thực sự đã có một dự án “chiến tranh giữa các vì sao” rồi.

Rakan Bình Minh Vũ Trụ

Xayah Vũ Trụ Hắc Ám

yi-02 Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 3

yi Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 4

Và một Master Yi hợp nhất với thanh kiếm đẹp tuyệt vời!

Master Yi với Thanh Kiếm Vũ Trụ

mat Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 5

Mẫu mắt xâm lăng ra mắt cùng trang phục mới của Karma

hextex Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 6

Hình ảnh mới của chế tạo Hextex, có lẽ sẽ cập nhật rương mới khi MSI bắt đầu

icon Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 7

Những biểu tượng từ tất cả khu vực trên thế giới cho MSI 2017

icon-01 Cập nhật PBE: Tướng mới, một loạt trang phục vũ trụ ra mắt và những cập nhật cho MSI 8

Rất đẹp mắt!Đọc tiếp