Game4V
>>
eSports
>>
[Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT

[Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT

 | 14/10/2014 10:47

Riot Games tiếp tục sửa đổi và cân bằng lại một số tướng trong LMHT.

Cùng trang tin game Game4V điểm qua một vài sự thay đổi lần này trong server PBE  LMHT.

Cập nhật thêm hình ảnh mới của tướng

Ahri

Ahri_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 1 Ahri_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 2 Ahri_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 3

Blitzcrank

Blitzcrank_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 4 Blitzcrank_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 5 Blitzcrank_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 6

Ezreal

Ezreal_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 7 Ezreal_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 8 Ezreal_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 9

Janna

Janna_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 10 Janna_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 11 Janna_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 12

Kayle

Kayle_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 13 Kayle_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 14 Kayle_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 15

Wukong

MonkeyKing_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 16 MonkeyKing_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 17 MonkeyKing_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 18

Shen

Shen_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 19 Shen_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 20 Shen_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 21

Talon

Talon_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 22 Talon_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 23 Talon_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 24

Tristana

Tristana_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 25 Tristana_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 26 Tristana_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 27

Veigar

Veigar_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 28 Veigar_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 29 Veigar_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 30

Zilean

Zilean_Splash_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 31 Zilean_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 32 Zilean_Square_0 [Cập nhật LMHT] Chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của các tướng LMHT 33Cân bằng tướng

Janna

  • Gió Tây (W) giờ hồi chiêu sẽ từ 12 giây tất cả cấp độ thành 12/11/10/9/8.

Quinn

  • Khoảng cách tấn công sẽ từ 550 xuống 525.
  • Tốc độ di chuyển sẽ từ 330 thành 335.

Ryze

  • Bậc Thầy Cổ Thuật  (Nội Tại) chỉnh sửa lại đôi chút
  • Ngục Cổ Ngữ (W) 4,5% năng lượng của Ryze được thêm vào sát thương của kĩ năng.
  • Dòng Chảy Ma Pháp (E) giờ 1% năng lượng của Ryze được thêm vào sát thương của kĩ năng.

Zilean

  • Tăng điểm kinh nghiệm của tất cả chiến binh đồng minh lên 8%.

>>> Cộng đồng LMHT hoang mang vì xuất hiện Tool Hack?

Đọc tiếp