Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,…

Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,…

 | 08/08/2018 16:10

Cập nhật hôm nay ngoài 3 hình nền của bộ 3 trang phục vũ trụ đẹp mắt thì còn rất nhiều chỉnh sửa sức mạnh đáng lưu ý khác:

Cập nhật hình ảnh

cosmic-ashe Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 1

Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

cosmic-lulu Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 2

Lulu Phù Thủy Vũ Trụ

cosmic-xin-zhao Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 3

Xin Zhao Vệ Binh Vũ Trụ

Cập nhật tướng

Aatrox

 • Bộ Pháp Hắc Ám (E)
  • hồi máu từ sát thương gây ra dựa trên mục tiêu không phải tướng giảm từ 33 xuống 15%
  • số lần cộng dồn khi tăng kỹ năng lần đầu giảm từ 2 xuống 1

aatrox-e Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 4

 • Chiến Binh Tận Thế (R) hồi chiêu tăng từ 140/130/120 lên 160/140/120

aatrox-r Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 5

Fizz

 • Đinh Ba Hải Thạch (W)
  • Tỉ lệ AP của sát thương phép cộng thêm giảm từ 60% xuống 50%
  • Tỉ lệ AP sát thương trên đòn đánh giảm từ 40% xuống 35%

fizz-w Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 6

 • Triệu Hồi Thủy Quái (R) 
  • Cỡ Guppy tỉ lệ AP giảm từ 90% xuống 80%
  • Cỡ Chomper tỉ lệ AP giảm từ 110% xuống 100%
  • Cỡ Gigalodon tỉ lệ AP giảm từ 130% xuống 120%

Hecarim 

 • Càn Quét (Q)
  • Tỉ lệ AD tăng từ 60% lên 70%
  • Sát thương cơ bản tăng từ 55/90/125/160/195 lên 55/95/135/175/215

hecarim-q Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 7

Lee Sin

 • Sóng Âm / Vô Ảnh Cước (Q)
  • Sóng âm tăng sát thương cơ bản từ 50/75/100/125/150 lên 50/80/110/140/170
  • Vô Ảnh Cước tăng sát thương cơ bản từ 50/75/100/125/150 lên 50/80/110/140/170

leesin-q Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 8

Nautilus

 • Cơn Giận Người Khổng Lồ (W) tiêu hao trở về như cũ

Orianna

 • Kháng phép cơ bản giảm từ 30 xuống 26

Quinn

 • AD tăng theo cấp giảm từ 3 xuống 2.4

Rakan

 • Máu cơ bản giảm từ 510 xuống 480
 • Giáp cơ bản giảm từ 36 xuống 33

Taliyah

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 340 xuống 335
 • Quăng Địa Chấn (W) hồi chiêu thay đổi từ 12 giây ở mọi cấp thành 16/15/14/13/12 giây

tali-w Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 9

 • Mặt Đất Dậy Sóng (R)
  • [LOẠI BỎ] không còn cho tầm nhìn nữa

Trundle

 • Nhai Nuốt (Q) 
  • Sát thương cơ bản giảm từ 20/40/60/80/100 xuống 20/30/40/50/60
  • Tỉ lệ AD tăng từ 100/105/110/115/120% lên 100/110/120/130/140%
  • Thời gian tồn tại AD cộng thêm giảm từ 8 xuống 5 giây

trundle-q Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 10

Wukong
 • Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)
  • Sát thương cơ bản giảm từ 30/60/90/120/150 xuống 10/40/70/100/130
  • Tỉ lệ AD giảm từ 10/20/30/40/50% xuống 0/10/20/30/40%

wukong-q Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 11

Yasuo
 • Trăn Trối (R) tỉ lệ AD cộng thêm tăng từ 150% lên 250%

yasuo-r Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 12

Cập nhật phép bổ trợ

Hồi Máu

 • Hồi chiêu giảm từ 270 xuống 240 giây

heal Cập nhật 8/8: Buff Yasuo, Lee Sin và giảm sức mạnh hàng loạt tướng từ Ngộ Không, Aatrox, Fizz cho tới Quinn, Rakan,... 13

Riot Games bị tố phân biệt đối xử và coi thường các nhân viên nữ

Đọc tiếp