Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT

Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT

 | 08/06/2018 17:11

Bản cập nhật hôm nay trở thành niềm vui bất chợt dành cho những tướng có sát thương phép thuật vốn khó chịu với lính được cường hóa miễn nhiễm sát thương phép:

Cập nhật hình ảnh

hatsoff-emote-lol Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT 1

Biểu cảm mới “ Hat’s Off

Cập nhật tướng

Rumble

  • Mưa tên lửa (R)
    • Tỉ lệ AP tăng từ 30% lên 35%
    • Sát thương (mỗi giây) tăng từ 130/185/240 lên 140/210/280

Poppy

  • Búa chấn động (Q) tỉ lệ AD tăng từ 80% lên 90%

poppy-q Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT 2

Taliyah

  • Phi thạch (Q) sát thương lên tướng tăng từ [40% sau viên đá đầu tiên] thành [50% sau viên đá đầu tiên]

taliyah-q Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT 3

  • Sát thương khi lướt qua tỉ lệ AP giảm từ 30% xuống 20%

taliyah-e Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT 4

Cập nhật trang bị

banner-of-command Cập nhật 8/6: Chỉnh sửa Taliyah, xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu khỏi LMHT 5

Cờ lệnh hiệu triệu

  • Xóa bỏ khỏi cửa hàng LMHT!

Cập nhật ngọc

 Hail of Blades

  • Tốc độ đánh tăng thêm tăng từ [50-100%] thành [75-125%]

Trào lưu mới Taliyah đi rừng tại rank Thách Đấu Hàn đang làm mưa làm gió trong LMHT

Đọc tiếp