Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak

Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak

 | 08/05/2018 12:45

Sau khi chỉnh sửa sức mạnh hàng loạt xạ thủ cũng như làm mới toàn bộ trang bị AD, Riot tiếp tục nhắm vào những hiệu ứng tại bảng ngọc bổ trợ để chỉnh sửa:

Cập nhật hình ảnh

new-emote-lol Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 1

Những biểu cảm mới khi tăng cấp có tên Legend 16, Legend 17, Legend 18, Legend 19, và Legend 20

red-riding-annie Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 2

Cốt truyện mới được thêm vào cho trang phục Annie Quàng Khăn Đỏ

Cập nhật tướng

Azir

 • [trở về như cũ như bản hiện tại]

Mundo

 • Máu điên (R) 
  • hồi chiêu tăng từ 100/85/70 lên 110/100/90
  • tiêu hao thay đổi từ [25/30/35% máu hiện tại] thành [25% máu hiện tại]
   • Với bản máy chủ chính thức: từ [20% máu hiện tại] thành [25% máu hiện tại]

mundo-r Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 3

Kha’Zix

 • [trở về như cũ như bản hiện tại, mọi thay đổi được dời sang bản cập nhật sau]

Ryze

 • [trở về như cũ như bản hiện tại, mọi thay đổi được dời sang bản cập nhật sau]

Zac

 • Chất bất ổn (W) 
  • [loại bỏ] không còn thêm sát thương với 2% máu mỗi 100 AP

zac-w Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 4

 • Súng cao su (E) tỉ lệ AP tăng từ 70% lên 90%

zac-e Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 5

 • Nảy nảy nảy! (R) tỉ lệ AP tăng từ 70% lên 90%

zac-r Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 6

Cập nhật trang bị

Song Kiếm

 • Chí mạng giảm từ 20% xuống 15%

zeal Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 7

Cập nhật ngọc bổ trợ

Tàn phá hủy diệt (R2)

 • sát thương tăng từ 125 lên 175

demolish Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 8

Giáp cốt (R2)
 • sát thương giảm từ [20 – 50] xuống [15 – 40]

bone-plating Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 9

Kén tằm

 • máu cộng thêm giảm từ 60 xuống 50

Phát bắn đơn giản

 • sát thương chuẩn tăng từ [12 – 30] lên [15 – 40]

cheap-shot Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 11

Thợ săn tài tình

 • Giảm hồi chiêu kích hoạt trang bị tăng từ 10% lên 15%
 • Giảm thêm hồi chiêu mỗi điểm cộng dồn giảm từ 6% xuống 5%

ingenious-hunter Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 12

Tăng tốc pha
 • tốc độ di chuyển thay đổi từ [15% – 40%] thành [25% – 40%]

phase-rush Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 13

[mớiNimbus Cloak
 • Thay thế  Mũ tối thượng
 • Hiệu ứng, giảm dần tốc độ được tăng trong 2 giây

“Ngay khi sử dụng chiêu cuối, nhận được sức mạnh, giảm dần Shortly after casting your Ultimate ability, gain a powerful, decaying movement speed increase for 2s.

Tăng: 100 tốc độ di chuyển
Hồi chiêu: 25s”

nimbus Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 14

Mũ tối thượng

 • bị loại bỏ và thế chỗ bởi Nimbus Cloak
Thời điểm hoàn hảo
 • Thời gian biến đổi đồng hồ ngưng đọng giảm từ 10 xuống 8 phút

perfecttiming Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 15

Máy dọn lính

 • mọi thay đổi được dời sang bản cập nhật sau

minion Cập nhật 8/5: Chỉnh sửa Zac, giảm sức mạnh Song Kiếm, xóa bỏ ngọc Mũ tối thượng và thay thế bằng ngọc mới Nimbus Cloak 16

Tiền thưởng MSI 2018 đột ngột giảm từ 1,6 triệu đô xuống 970 nghìn đô trong chốc lát vì sai lầm của Riot Đức

Đọc tiếp