Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay

Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay

 | 08/02/2019 12:27

Cập nhật hôm nay có thể đem tới cho người xem những màn highlight mãn nhãn khi Riot Games làm mới lại phần nào tính năng lựa chọn góc nhìn:

Cập nhật hình ảnh

Một số góc nhìn mới của Replay API và League Director, đây có thể là mở đầu cho những màn highlight siêu ấn tượng với góc nhìn chưa từng có trong LMHT:

source Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 1

source-1 Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 2

source-2 Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 3

Cập nhật cân bằng tướng

Rek’Sai

 • Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến / Đường Hầm (E)
  • Khoảng cách tối thiểu đường hầm trở về như cũ 850 đơn vị
Cập nhật trang bị

Mảnh Vỡ Kircheis

 • [Nội tại tích hợp hết vào 1 – Đòn Cường Hóa]
  • Nội tại duy nhất – Đòn Cường Hóa: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra Đòn Cường Hóa – gây thêm 50 sát thương phép (dựa trên cấp độ) trên đòn đánh thường.

kircheis Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 4

Đại Bác Liên Thanh
 • [Sắp xếp lại nội tại, Đòn Cường Hóa giờ là duy nhất]
  • Nội tại duy nhất – Đòn Cường Hóa: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra Đòn Cường Hóa – gây thêm 60~140 sát thương phép (dựa trên cấp độ) trên đòn đánh thường.
  • Nội tại duy nhất: Đòn Cường Hóa tăng 35% tầm đánh cộng thêm (tối đa +150 tầm đánh)
  • Tấn công sẽ tạo ra Đòn Cường Hóa nhanh hơn 25%.

rapid Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 5

Dao Điện Statikk

 • [Sắp xếp lại nội tại, Đòn Cường Hóa giờ là duy nhất]
  • Nội tại duy nhất – Đòn Cường Hóa: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra Đòn Cường Hóa – gây thêm 60~140 sát thương phép (dựa trên cấp độ) trên đòn đánh thường.
  • Nội tại duy nhất: Đòn Cường Hóa nảy sang 5 mục tiêu và có thể chí mạng.

statikk Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 6

Phong Thần Kiếm
 • [Sắp xếp lại nội tại, Đòn Cường Hóa giờ là duy nhất]
  • Nội tại duy nhất – Đòn Cường Hóa: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra Đòn Cường Hóa – gây thêm 50 sát thương phép trên đòn đánh thường.
  • Nội tại duy nhất: Hiệu ứng đòn cường hóa của mọi nguồn tăng 30% và 40% tốc độ di chuyển giảm dần trong 1 giây.

stormrazor Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 7

Cập nhật ngọc bổ trợ

Chinh Phục

 • [hiệu ứng mới] “Tấn công hoặc dùng phép gây sát thương cho tướng địch nhận 3-15 sát thương thích nghi (dựa trên cấp độ) trong 3 giây (8 giây với cận chiến). Cộng dồn tới 5 lần. Khi đầy điểm cộng dồn, hồi máu theo 10% sát thương gây ra lên tướng và chuyển hóa nó thành sát thương chuẩn.”

conqueror Cập nhật 8/2: Chỉnh sửa trang bị xạ thủ, làm mới góc nhìn trong game của replay 8

Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và Rek’Sai

Đọc tiếp