Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 7/11: Màn hình chờ Kayn và phim ngắn giới thiệu Kayn

Cập nhật 7/11: Màn hình chờ Kayn và phim ngắn giới thiệu Kayn

 | 11/07/2017 09:15

Cập nhật ngày hôm nay không có chỉnh sửa gì trong game mà hoàn toàn là những hình ảnh cho Kayn từ đăng nhập cho tới hình nền hay phim ngắn giới thiệu:

.
Hình nền đăng nhập của Kayn Assassin

kayn-01 Cập nhật 7/11: Màn hình chờ Kayn và phim ngắn giới thiệu Kayn 1

Ảnh

.
Và của Kayn Slayer

kayn-02 Cập nhật 7/11: Màn hình chờ Kayn và phim ngắn giới thiệu Kayn 2

.
Cuối cùng là phim ngắn giới thiệu, dù chỉ có một đoạn nhưng cũng cho thấy sự ranh ma của tên tử thần bóng đêm này. Hi vọng Riot sẽ ra thêm nhiều phim ngắn hơn nữa về Kayn

Kayn chưa ra mắt Riot đã rò rỉ thông tin hình ảnh về vị tướng thứ 138 có thể bay và tới từ hư không

Đọc tiếp