Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác

Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác

 | 07/03/2019 08:29

Cập nhật hôm nay hoàn toàn xoay quanh vị tướng đang đứng đầu meta hiện tại ở Mid và Top là Urgot:

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 1

Gói đa sắc cho trang phục mới Meowrick

Cập nhật cân bằng tướng

Caitlyn

 • Bách Phát Bách Trúng (R) sát thương tăng từ 250/475/700 lên 300/525/750

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 2

Ezreal

 • Phát Bắn Thần Bí (Q) tỉ lệ SMPT giảm từ 30% xuống 20%

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 3

 • Tinh Hoa Tuôn Chảy(W) tỉ lệ SMPT giảm từ 70/75/80/85/90% xuống 55/60/65/70/75%

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 4

Urgot

 • Năng lượng tăng từ 300 lên 340
 • Năng lượng hồi phục tăng theo cấp tăng từ 0,6 lên 0,8
 • Đại Bác Cộng Hưởng (nội tại)
  • [loại bỏ] Không còn giảm sát thương lên kẻ địch khi bị trúng bởi nó trong 5 giây gần nhất.

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 5

 • Càn Quét (W) 
  • [loại bỏ] Không còn tạo giáp
  • Năng lượng sử dụng giảm từ 65 xuống 40
  • Hồi chiêu giảm từ 17/15/13/11/9 xuống 8/6/4/2/0
  • Sát thương mỗi đòn đánh giảm đi từ 66% xuống 50%

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 6

 • Khinh Thị (E)
  • [MỚI] Nhận một lớp giáp 60/80/100/120/140 (+200% SMVL cộng thêm) khi dùng
  • Sát thương thay đổi từ [60/100/140/180/220 (+50% tổng SMVL)] thành [90/120/150/180/210 (+100% tổng SMVL)]
  • Hồi chiêu thay đổi từ [16/15/14/13/12] thành [14 giây ở mọi cấp]
  • Tiêu hao năng lượng tăng từ [50 ở mọi cấp] thành [50/60/70/80/90]

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 7

 • Mũi Khoan Tử Thần (R)
  • Tầm sử dụng tăng từ 1600 lên 2500
  • Thời gian sử dụng tăng từ 0,4 lên 0,5 giây
  • Sát thương thay đổi từ [50/175/300 (+50% tổng SMVL)] thành [125/250/375 (+50% tổng SMVL)]

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 8

Xayah
 • Bộ Cánh Chết Người (W) tốc độ tấn công tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/50/60/70/80%

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 9

Cập nhật ngọc bổ trợ

Poro Thây Ma

 • [mới] Poro Thây Ma giờ xuất hiện khi mắt của bạn biến mất thay vì khi bạn đi vào bụi.
  • Chi tiết: “Khi mắt bị phá hoặc hết thời gian hiệu lực, chúng để lại một Poro Thây Ma, cho bạn tầm nhìn trong 300 giây. Kẻ địch gần đó có thể dọa cho Poro Thây Ma chạy mất. Khi bạn hoặc Poro Thây Ma của bạn ở trên lãnh thổ của đối phương, nhận 5-20 năng lượng thích ứng (tăng theo cấp).”

hgnbhnb Cập nhật 7/3: Chỉnh sửa lớn Urgot với kỹ năng W 0s hồi chiêu, R tăng mạnh tầm dùng cùng nhiều thay đổi khác 10

Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác

 

Leave a Reply

Đọc tiếp