Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân

Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân

 | 06/09/2017 12:39

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: VED
OB: 2012
8.4 point 9,334 vote

Lucian chỉ vừa mới ở đường giữa một thời gian Riot đã tìm cách hạ bệ ngay gã xạ thủ không to không cao nhưng đen hôi này:

Cập nhật hình ảnh

championship-ashe Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 1

Hình nền mới cho Ashe Quán Quân

ashe-quan-quan Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 2

Hình nền tải trận

new-icon-lol-vn Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 3

Các biểu tượng mới cho chế độ đặc biệt máy chủ Việt Nam

worlds-championship-2017 Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 4

Màn hình đăng nhập mới cho CKTG 2017

worlds-map Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 5

Chỉnh đồ họa, bản đồ của CKTG 2017

Cập nhật tướng

Fiora

fiora-r Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 6

Đại thử thách (R)

  • [loại bỏ]: “Tốc độ di chuyển cộng thêm kiếm được từ mỗi điểm yếu được nhân đôi thời gian hiệu lực”
  • [thêm mới]: “Fiora nhận được tốc độ di chuyển cộng thêm của Vũ Điệu Kiếm Sư (nội tại) khi ở gần mục tiêu được chọn”

Lee Sin

leesin-w Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 7

  • Hộ thể (W1) giáp tăng từ 40/100/160/220/280 lên 60/115/170/225/280

Lucian

lucian-e Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 8

  • Truy cùng diệt tận (E) thời gian hồi chiêu tăng từ 18/17/16/15/14 lên 22/20/18/16/14

Rengar

  • Giáp cơ bản tăng từ 22 lên 25

Cập nhật trang bị (đang là thử nghiệm trên PBE)

Mắt giám sát

mat-giam-sat Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 9

  • Tổng tiền tăng từ 2200 lên 2300

Yêu sách băng hậu

yeu-sach-bang-hau Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 10

  • Tổng tiền tăng từ 2200 lên 2300

Nanh băng

nanh-bang Cập nhật 6/9: Buff nhẹ Lee Sin, Rengar, Nerf Lucian, chỉnh sửa Fiora và cập nhật Ashe Quán Quân 11

  • Cộng thêm 5% giảm thời gian hồi chiêu

“Cha đẻ” của Yasuo đang thiết kế một tướng mới có thể sẽ mang thiên hướng giống với Yasuo